บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหมและรถเช่าจำกัด

จากประสบการณ์เกือบ 5 ปี เราพัฒนาบริการและเพิ่มความพอใจของลูกค้าอย่างไม่เคยหยุด

ชื่อธุรกิจ

บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่า จำกัด

การประกอบธุรกิจ

ให้บริการรถเช่านำเที่ยว

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0505559009291

ทุนจดทะเบียน

2,000,000.00

ประเภทธุรกิจ

บริษัทรถเช่า

ที่อยู่

28/7, นิมมานเหมินทร์
สุเทพ, เมือง, เชียงใหม่ 50200

วันที่จดทะเบียน

02 สิงหาคม 2559

สถานภาพธุรกิจ

ยังดำเนินกิจการอยู่